คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

- ผู้ป่วยที่ทราบผลการตรวจและต้องการเตียงหรือโรงพยาบาล โปรดเลือกกรอกฟอร์ม ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ
- ร้องทุกข์เกี่ยวกับโควิค-19, หาที่ตรวจผล, ปัญหาแอปหมอพร้อมและขอความช่วยเหลือโปรดกรอกฟอร์ม แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
- นอกเหนือจากเรื่องร้องเรียนโควิค, ข้อเสนอแนะรายการหรือปัญหาอื่นๆ โปรดกรอกฟอร์ม เรื่องอื่นๆ

ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ

เพิ่มข้อมูล

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

เพิ่มข้อมูล

ประสงค์จะบริจาคสิ่งของ

เพิ่มข้อมูล

สอบถามการฉีดวัคซีน

เพิ่มข้อมูล

ประสงค์ขอรับสิ่งของ

เพิ่มข้อมูล

ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

เพิ่มข้อมูล

ปรึกษาด้านกฎหมาย

เพิ่มข้อมูล

เรื่องอื่นๆ

เพิ่มข้อมูล
Powered by Thai PBS New Media